24.06.22
Szyfrowanie numerem PESEL imiennej korespondencji do abonentów.
Jak otworzyć załącznik, który otrzymałem?.

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych (RODO) Telewizja Kablowa Pelmar zobowiązana jest do szyfrowania całej imiennej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną kierowanej do wszystkich abonentów. Używamy w tym celu sprawdzonej metody wykorzystującej numer PESEL osoby, z którą została zawarta Umowa na świadczenie usług.
Wszystkie załączniki są więc szyfrowane przy pomocy ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania "7ZIP", które należy pobrać, a następnie zainstalować na swoim komputerze osobistym za pomocą poniższych linków:
(adres www linku należy skopiować i wstawić do paska adresu nowego okna przeglądarki)

1. MS Windows 7, 8, 10, 11 (systemy 64-bitowe) - https://www.7-zip.org/a/7z2200-x64.exe
2. MS Windows 7 32-bit i wcześniejsze wersje Windows - https://www.7-zip.org/a/7z2200.exe

(link do stony głównej 7ZIP: https://www.7-zip.org/download.html)

Po instalacji dwukrotne kliknięcie na otrzymany załącznik spowoduje wyświetlenie się okna z prośbą podanie klucza, którym dokument został zaszyfrowany. Prosimy o podanie numeru PESEL osoby, która zawierała umowę na świadczenie usług z Telewizją Kablową Pelmar (widniejącej na Umowie). Dokument nie otworzy się przy podaniu jakiegokolwiek innego numeru PESEL, bez względu na jego poprawność.

Ze względów bezpieczeństwa i ograniczony dostęp do sprawdzonego oprogramowania dla systemów Android oraz iOS nie zalecamy otwierania załącznika na telefonach komórkowych.

Z poważaniem,
Telewizja Kablowa Pelmar