20.10.21
Informujemy, że zgodnie z zalecaniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dniem 21.11. 2021 r. nastąpią zmiany w Regulaminie Usług telekomunikacyjnych Chopin Telewizji Kablowej Spółki z o.o. Zmiany polegają na podaniu dodatkowych informacji dotyczących parametrów usług oraz na powiększeniu czcionki treści samego Regulaminu. Wprowadzone zmiany nie są podstawą do wypowiedzenia Umowy bez opłacenia przyznanych ulg. Z treścią Regulaminu zapoznać się można na naszej stronie internetowej oraz w Biurach Obsługi Klienta.